Hier zullen we u een rondleiding geven door onze kwekerij.
Met behulp van de gemaakte foto's proberen we u een indruk te geven van de omvang en het 'uitzicht' in de kassen (zie pagina 'De kassen').

Veel plezier!

De kwekerij bestaat uit 4 kassen en heeft een oppervlakte van ongeveer 3200 m2.

In de kwekerij heersen verschillende temperaturen. Dit is gedaan om een grote verscheidenheid aan orchideeën te kunnen kweken.

De kwekerij is dus onderverdeeld in 2 klimaatsoorten, namelijk warm en gematigd.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Home